תקנון האתר

תקנון
כללי
אתר גיפט פור קידס www.gifts4kids.co.il וכן אתר פוטו אלבום www.fotoalbum.co.il  (להלן " מפעילי האתר" ( מופעלים על ידי חברת פלאש אלבום  בע"מ, והם בבעלות מלאה של חברת פלאש אלבום בע"מ , כל הזכויות שייכות לחברה זו בלבד. החברה מציעה טווח גדול של מוצרים משובצי תמונה וכן אלבומים דיגיטליים אותם ניתן להזמין באתר וכן באמצעות תוכנה ייעודית הניתנת להורדה חינם באתר.

התקנון כולו מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

התקנון מתייחס לכל פעילות / הזמנה שתתבצע באתר וכל פעילות לרבות הורדת תוכנה, העלאת תוכן והזמנת מוצרים. כל אחד שנכנס לאתר  מעיד על קבלת התקנון ועל הסכמתו לנהוג לפיו. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות חלקים בתקנון מדי פעם בפעם.הגירסה באתר תחשב  לגרסה המעודכנת והיא תהיה הקובעת לתאריך הרלוונטי. תאריך עדכון התקנון 05 מאי 2015. כל התדיינות משפטית או אחרת הנוגעת לתקנון זה תיעשה תחת חוקי מדינת ישראל ובעיר כפר סבא בלבד.

1 תוכן

1.1 אין בהעלאת תוכן לאתר משום מסירת חזקה ואין מפעילי האתר אחראים בכל צורה לאחסון, הגנה או כל היבט אחר של בעלות על החומר.

1.2 אתר גיפט פור קידס וחברת פלאש אלבום בע"מ  עושים כמיטב יכולתם להבטיח את שלמותו ובטחונו של חומר המועלה לאתר. יחד עם זאת, מומלץ וכדאי למשתמש לגבות כל תוכן שהועלה למקרה הצורך.

חברת פלאש אלבום בע"מ  אינה ולא תהיה אחראית בשום צורה לתוכן שניזוק, נמחק, אבד, נגנב או הושחת בכל דרך על כל המשתמע מכך ולא תהיה אחראית לכל תביעה ו/או נזק ו/או אובדן מידע ו/או עוגמת נפש ישירים או עקיפים.

1.3 תוכן שנפגע לפני הפקת המוצר ולא ניתן לשחזור יזכה את המשתמש במלוא הסכום ששילם תמורת המוצר.

1.4 תוכן שהועלה יישמר למשך הזמן הדרוש להפקתו ועד לאספקתו ללקוח. מומלץ לכן לשמור גיבויים של מוצרים שהוזמנו לצורך הזמנות עתידיות. מובהר בזאת כי אחסון חומרים ע"י האתר ללקוחותיו לא תפורש בשום מקרה כמסירת חזקה בחומר לידי האתר. החומר יישאר בבעלותו וחזקתו של הלקוח בלבד.

1.5 מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לחסום, למנוע שימוש ולבטל השתתפות של משתמשים שיחרגו מתנאי התקנון.

1.6 המשתמש באתר אחראי לתוכן המועלה/נכתב על ידו כולל תוכן הכלול במוצרים המוזמנים.

1.6.1 כל העלאת תוכן בלתי חוקי, גזעני, מאיים, חומרי תועבה ופורנוגרפיה, מהווה עילה לתביעה אזרחית, הוצאת דיבה ולשון הרע, פוגע בצנעת הפרט, עלול לעורר התנהגות פלילית, מפר בכל דרך הוראת כל דין לרבות חוק איסור לשון הרע תשכ"ה 1965 – אסורים בהחלט.

1.6.2 כל העלאת תוכן המוגן בזכויות יוצרים - אסורה בהחלט למעט מקרים בהם מחזיק המשתמש באישורים חוקיים לבעלותו על התכנים המדוברים. כל המעלה תוכן לאתר מצהיר בזאת כי הוא בעל זכויות היוצרים על תוכן זה ו/או קיבל אישורים מתאימים מבעל הזכויות. כל המעלה תוכן לאתר מעניק בזאת ייפוי כוח למפעילי האתר להעביר אליו כל תביעה בנושא ולהסיר בכך כל אחריות מעליהם.

1.7 חברת פלאש אלבום בע"מ  אינה יכולה לפקח על כל המוצרים והתכנים המוזמנים באתר אך עושה כמיטב יכולתה למחוק לאלתר תכנים שאינם עומדים בקו אחד עם המפורט בסעיף 1.6. מפעילי האתר לא יישאו באחריות בגין כל נזק העלול להיגרם כתוצאה מתוכן כנ"ל. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לתבוע פיצוי/שיפוי עבור כל נזק שייגרם להם, לעובדיהם, ללקוחותיהם או לצד שלישי כלשהו בעקבות הפרת סעיף 1.6.

2 - התוכנה

2.1 אתר גיפט פור קידס מאפשר גישה לתכנים ושימוש חינם בתוכנה. הורדת התוכנה והתקנתה כמוה כקבלת כל סעיפי התקנון ומחייבת את המשתמש בכל סעיפיו. הבעלות על התוכנה, הזכויות בה כולל הדוקומנטציה וזכויות היוצרים, סימני המסחר, זכויות פטנט ו/או כל נכס אחר הקשור בתוכנה ולרבות הקוד שלה הינם בבעלות החברה. הרישיון המוענק ע"י התקנון הזה מקנה לך את הזכות להשתמש התוכנה בהתאם לתנאים של התקנון.

2.2 תוכנת פוטו אלבום מבית פלאש אלבום ניתנת להורדה חינם ומותרת לשימוש חופשי פרטי או עסקי. יחד עם זאת, חל איסור מוחלט לבצע כל שינוי בתוכנה, למזגה לתוכנה אחרת, לבצע פעולות של Reverse engineering, למכור זכויות שימוש, להפיץ תחת שם אחר, לתרגם,  ו/או לבצע כל שימוש החורג מהגדרת התוכנה: כלי לעיצוב והזמנת מוצרי תמונה הינו דרך דרך אתר פלאש אלבום בלבד.

2.3 אתר גיפט פור קידס  יפיץ מדי פעם בפעם עדכונים לתוכנה ללא התחייבות להודעה מראש. הגרסה המעודכנת של התוכנה תעמוד לרשותך באתר החברה. הגרסה המעודכנת תכלול בין השאר מחירון התקף מיום הפצת התוכנה. בכל מקרה של מחלוקת – יהיה המחירון שפורסם באתר בתאריך ההזמנה, המחירון הקובע.

2.4 תוכנת פוטו אלבום מבית פלאש אלבום ניתנת בזאת לשימוש כפי שהיא (As is) חברת פלאש אלבום  תעשה כל שביכולתה לסייע בתמיכה ובייעוץ בכל הנוגע לשימוש בתוכנה. השימוש בתוכנה לא יהווה עילה לכל טענה או תביעה כנגד חברת פלאש אלבום  בכל הנוגע לשירותים המוצעים ע"י, ליכולותיה ו/או להשפעתה על המחשב או על תוכנות אחרות המותקנות בו. אין החברה אחראית לכל תוצאה העלולה להיגרם מהתקנת ו/או השימוש בתוכנה.

2.5 בכל מקרה לא תהיה חברת פלאש אלבום בע"מ אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, לכל אבדן מידע, הכנסות או רווח ישירים או עקיפים מכל סוג שהוא.

2.6 ייעוד התוכנה – תוכנת פוטו אלבום מבית פלאש אלבום  ניתנת בזאת למטרה אחת ויחידה שהוא עיצוב והזמנת מוצרי תמונה מודפסים ואחרים . כל שימוש אחר בתוכנה לצרכים החורגים מרישיון השימוש אסורים ללא אישור מפורש ממפעילי האתר.

3 מסגרת השירות

3.1  אתר גיפט פור קידס Gift4Kids  מעמידים לרשותך מערך ייצור חדיש הכולל בקרת איכות קפדנית. מוצר שנראה פגום, יש לשלוח למשרדינו תוך 14 יום מתאריך הקבלה בצירוף חשבונית הרכישה לצורך בדיקה. מוצר פגום יזוכה במלוא ויהיה הסכום ששולם עבורו לחברת פלאש אלבום בע"מ. סכום הפיצוי המקסימאלי לא יעלה על עלות המוצר כמוגדר במחירון פלאש אלבום בע"מ או במחירון מוצרי גיפט פור קידס .

3.2 ביטול עסקאות ייעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א - 1981 . לתשומת ליבך לא ניתן לבטל עסקה בעבור מוצר שיוצר לפי דרישה מיוחדת ו או עבור מוצר עליו הוטבעה תמונה ע"פ דרישת הלקוח , או מוצר שיוצר לפי דרישת הלקוח עליו יש שם.

3.3 מחירי המוצרים משתנים מפעם לפעם ולכן לפני ביצוע הזמנה יש  לוודא שהמחיר שישולם הוא המחיר המעודכן. בכל מקרה המחירון הקובע יהיה זה המופיע באתר החברה או כפי שפורסם באתר ביום ביצוע ההזמנה.

3.4 באפשרות הלקוח לבטל מוצר שהוזמן דרך האתר רק במידה  שתהליך ייצור המוצר טרם החל. בקשות לביטול יש להעביר בכתב באמצעות טופס "צור קשר" באתר. זאת רק לאחר שקיבלתם אישור כי ההזמנה טרם בוצעה.

3.5 משלוח המוצרים מתבצע באמצעות דואר ישראל ויישלח לכתובות בישראל בלבד. חברת פלאש אלבום בע"מ אינה אחראית על עיכובים במסירת המוצר בשל כוח עליון, או אירועים אחרים שאינם בשליטתנו כולל שביתות ועיצומים. תעריפי המשלוח הינם בישראל בלבד. עבור משלוח מחוץ לגבולות המדינה יקבע מחיר באמצעות שירות הלקוחות  03-6122444 חברת פלאש אלבום בע"מ עושה ככל יכולתה להבטיח כי המוצרים המוזמנים יגיעו ליעדם. יחד עם זאת, עלול להיווצר מצב בו משלוח לא יגיע לנמען.

 3.6 במצב של אבדן חבילה, תהיה חברת פלאש אלבום בע"מ  אחראית לייצר ולשלוח מחדש את המוצרים שהוזמנו לאחר קבלת אישור אובדן מהגורם המשלח.  פלאש אלבום בע"מ  אינה אחראית בכל צורה, לכל נזק ישיר או עקיף, העלול להיגרם למזמין כתוצאה מאובדן משלוח או מהגעתו לידי צד שלישי. במקרים בהם כוללים המוצרים שהוזמנו חומר רגיש, מומלץ לפנות למשרדינו לתיאום איסוף עצמי.  פלאש אלבום בע"מ אינה ולא תהיה אחראית למשלוחים שיאבדו עקב מתן כתובת שגויה.

3.7 נתוני המזמין וכל הקבצים שהעלה מוגנים בסיסמא ולא יהיו נגישים לאיש מלבד עובדי החברה האחראים לייצור המוצרים שהוזמנו.

 3.8 באתר גיפט פור קידס יכולים לעשות שימוש רק גולשים שהזדהו באופן מלא בהתאם לטופס ההצטרפות ובעלי כתובת דוא"ל תקינה. ילדים אשר אין ברשותם כרטיס אשראי יוכלו להירשם רק בליווי מבוגר אשר הוא בעל הכרטיס וירשם עבורם כבעל החשבון באתר. בעל כרטיס אשראי אשר ישלם עבור אחר, שלא יהיה מזוהה כראוי, מצהיר בזאת כי הוא לוקח על עצמו את כל חיובי המשתמש והוא יהיה אחראי כלפי בעלי ו/או מפעילי האתר בגין כל התחייבות המשתמש לפי תקנון זה.

3.9 כל פרטי המזמין יישמרו ברשות מפעילי האתר ולא יימסרו לכל צד שלישי ללא הסכמה מראש של המשתמש למעט מקרים בהם תידרש לכך על פי החוק או בהליכים משפטיים בהם מידע זה רלוונטי.

3.10 הזמנת מוצרים באמצעות התוכנה מהווה אישור של המזמין לקבל אליו באופן שוטף הודעות דואר אלקטרוני מאת מפעילי האתר בנושא חידושים, מבצעים והודעות שונות. חברת פלאש אלבום בע"מ  לא תמסור את כתובת הדואר האלקטרוני של המזמין לידי גורם שלישי למעט במצב בו תידרש לכך על פי החוק או בהליכים משפטיים.

3.11 שינויים במפרט - חברת פלאש אלבום בע"מ יחד עם גיפט פור קידס  מחדשות ומעשירות באופן שוטף את מגוון המוצרים המוצעים על ידם . החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינוי במפרטים מדי פעם בפעם ללא הודעה מוקדמת. הודעה על שינויים כאלו תימסר באמצעות האתר ו/או בדואר אלקטרוני. השינויים לא יחולו על מוצרים הנמצאים בייצור אלא רק על הזמנות חדשות שיישלחו לאחר פרסום השינויים.

4. שונות

4.1 מומלץ לבצע הגהה מדוקדקת לפני הזמנת המוצר ולוודא כי כל הטקסטים, התמונות והעיצוב מתאימים ונכונים. מפעילי האתר לא יוכלו לבדוק ו/או לבצע שינויים במוצרים לאחר הזמנתם.

4.2 חברת פלאש אלבום בע"מ  לא תוכל לשאת באחריות לשגיאות שנעשו על ידי המזמין כגון טעויות בעיצוב, בכיתוב, ניצול לא מלא של עמודי המוצר וכדומה.

 4.3 נציין כי סטייה של עד 15% בין צבעוניות המוצר על המסך לבין התוצאה הסופית לא תיחשב כפגם ולכן לא תוכל להוות עילה להגדרת מוצר כפגום.

4.4 רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראייה לנכונות הפעולות.

4.5 זמן ייצורו של כל מוצר מובנה תמונה או עם שם הוא 7 ימי עסקים מיום חיוב ההזמנה.

www.Gifts4Kids.co.il
רח המלאכה 15 פארק אפק ראש העין
03-6122444 , 03-6122431 , 052-4010552